Türkçe English
AMAÇ

Ajans bünyesindeki ENTEGRASYON ve UYUM'u esas almak.
Türkiye'deki en yaratıcı pazarlama amaçlı Tam Hizmet Ajansı Olmak.
Yürütülen Reklam Kampanyasının her aşamada tutarlılıkla geliştirilmesini sağlamak.
Servis konusunda yaygın hizmet verecek haberleşme ve iletişimi kurmak.
Basında, TV'de, Radyo'da, Internet'te en uygun ve en etkili medya planlamalarını yapmak.
Film yapımında müşterilerine en iyi yapım imkanlarını sağlamak.

     Ana Sayfa     
Ana İlkeler
     Hizmet İlkeleri      Ajans Hizmetleri      Halkla İlişkiler      Satış Promosyonu      Doğrudan Pazarlama      İletişim