Türkçe EnglishSATIŞ PROMOSYONU

Çok sayıda ve hızla gelişen ürünler ele alındığında Ajans,
"Satış Promosyon" ile ilgilenmek üzere özel bir grup oluşturmuştur.

Yaratıcı, Pazarlamacı ve Art Direktör'den oluşan bu grup, gerektikçe bir araya gelir, bunun dışında kendi müşteri gruplarına ait işleri yürütür. Bu grubun başlıca görevleri, sonuç getirici promosyon fikirleri geliştirmek ve perakende satış noktalarındaki gelişmeleri izlemektir.

     Ana Sayfa     
Ana İlkeler
     Hizmet İlkeleri      Ajans Hizmetleri      Amaç      Halkla İlişkiler      Doğrudan Pazarlama          İletişim